Raporte
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o NGA NJË PËRQASJE PROJEKTI NË NJË STRATEGJI KOMBËTARE: KAPITALIZIMI I NJË QEVERISJEJE VENDORE DHE PROJEKTI PËR ADVOKIM

SHPËRNDARJA E EKSPERIENCAVE NGA STUDIMI I DLDP-SË I ZONAVE FUNKSIONALE DHE IMPAKTI I TIJ NË REFORMËN TERRITORIALE NË SHQIPËRI

[Lexo më shumë]
pdf 15.06.2014 Tags: , ,
o Vlerësim i ecurisë së Strategjisë Kombetare të Mbetjeve

Proces diskutimi gjysem i strukturuar me specialistet e Sektorit të Mbetjeve dhe Aksidenteve Industriale ne Ministrine e Mjedisit (Z. Vladimir Bezhani, Znj. Ledjana Karalliu, Z. Polikron Horeshka)

[Lexo më shumë]
pdf 25/04/2014
o Sektori i Menaxhimit Të Mbetjeve, Sfida dhe Mundësi

Konferenca Kombëtare “Menaxhimi i Mbetjeve, Sfida dhe Mundësi” u organizua me synimin që të shërbente si një platformë për të shkëmbyer arritje dhe sfida të aktorëve shqiptarë në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal, pas një periudhe 3 vjeçare të vënies në zbatim të kuadrit ligjor dhe strategjik. Konferenca u organizuan në tre sesione, secili prej […]

[Lexo më shumë]
pdf 27/05/2014 Tags: , ,