[indeed_popups id=1]
Vlerësim i ecurisë së Strategjisë Kombetare të Mbetjeve
Emri i dokumentit: Vlerësim i ecurisë së Strategjisë Kombetare të Mbetjeve
Përshkrimi:

Proces diskutimi gjysem i strukturuar me specialistet e Sektorit të Mbetjeve dhe Aksidenteve Industriale ne Ministrine e Mjedisit (Z. Vladimir Bezhani, Znj. Ledjana Karalliu, Z. Polikron Horeshka)