Dokumente për Politika
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o REFORMA NË SHËRBIMET SOCIALE DHE ROLI I NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE

Qeveria shqiptare ka inicuar reformën për shërbimet e përkujdesit shoqëror në mënyrë që ta vendosë gjithë sistemin në funksion të grupeve në nevojë. Zbatimi i kësaj reforme po mbështet nga UNICEF dhe është financuar me një grant i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim e Bashkëpunim

[Lexo më shumë]
pdf 23/07/2014 Tags: ,
o Udhërrëfyes për rishikimin e alokimit të funksioneve

Alokimi i funksioneve në nivele të ndryshem të shtetit është një nga elementët kyç të reformes së decentralizimit. Shpesh, alokimi i funksioneve është rrjedhojë e rrethanave historike dhe jo i dizenjuar në mënyrë racionale. Për rrjedhojë, me rastin e procesit të decentralizimit, alokimi I funksioneve duhet rikonsideruar.

[Lexo më shumë]
pdf 11/06/2014 Tags: , , ,
o Rekomandime nga Konferenca për Mbetjet e 20 majit 2014

Konferenca Kombëtare “Menaxhimi i Mbetjeve, Sfidave dhe Mundësive, kishte si qëllim të shërbente si një platformë për të shkëmbyer arritjet dhe sfidat e aktorëve shqiptarë në nivel kombëtar, rajonal dhe vendor, pas një periudhe tre-vjeçare zbatimi të kuadrit ligjor dhe strategjik. Që prej fillimit të punës, Qeveria e Shqipërisë ka prezantuar disa iniciativa, duke sjellë […]

[Lexo më shumë]
doc 09/06/2014 Tags: , ,