Tag Archives: Opportunities

Sektori i Menaxhimit Të Mbetjeve, Sfida dhe Mundësi

Konferenca Kombëtare “Menaxhimi i Mbetjeve, Sfida dhe Mundësi” u organizua me synimin që të shërbente si një platformë për të shkëmbyer arritje dhe sfida të aktorëve shqiptarë në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal, pas një periudhe 3 vjeçare të vënies në zbatim të kuadrit ligjor dhe strategjik. Konferenca u organizuan në tre sesione, secili prej […]