Tag Archives: Plani Strategjik

PBA Balldren 2012

Programi Buxhetor Afatmesëm është hartuar në kuadër të projektit “Plani Strategjik & Buxheti dhe Menaxhimi Financiar & Performanca Fiskale” financuar nga Programi dldp-II dhe zbatuar nga Co – PLAN (Instituti për Zhvillimin e Habitatit). Si një plan veprimi afatmesëm, ky dokument sintetizon rrugën që do të ndiqet në realizimin e vizionit dhe objektivave strategjik të […]

PBA Dajc BB 2012

Hartimi i Programit Buxhetor Afatmesëm 2013-2015, i mbështetur nga Programi dldp-II dhe asistuar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit u realizua gjatë periudhës Maj – Dhjetor 2012 dhe është produkt i një pune të përbashkët midis specialistëve të Komunës sonë, anëtarëve të Këshillit të Komunës dhe Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit. Ky dokument […]