Tag Archives: dimensionin afatmesëm

PBA Balldren 2012

Programi Buxhetor Afatmesëm është hartuar në kuadër të projektit “Plani Strategjik & Buxheti dhe Menaxhimi Financiar & Performanca Fiskale” financuar nga Programi dldp-II dhe zbatuar nga Co – PLAN (Instituti për Zhvillimin e Habitatit). Si një plan veprimi afatmesëm, ky dokument sintetizon rrugën që do të ndiqet në realizimin e vizionit dhe objektivave strategjik të […]