[indeed_popups id=1]
PBA Balldren 2012
Emri i dokumentit: PBA Balldren 2012
Përshkrimi:

Programi Buxhetor Afatmesëm është hartuar në kuadër të projektit “Plani Strategjik & Buxheti dhe Menaxhimi Financiar & Performanca Fiskale” financuar nga Programi dldp-II dhe zbatuar nga Co – PLAN (Instituti për Zhvillimin e Habitatit). Si një plan veprimi afatmesëm, ky dokument sintetizon rrugën që do të ndiqet në realizimin e vizionit dhe objektivave strategjik të Komunës sonë në dimensionin afatmesëm. Është dashur shumë punë për të ardhur deri këtu ndaj falënderimet më të veçanta për hartimin e tij i drejtohen të gjithë stafit të Komunës kontributi të cilëve në këtë proces ka qenë përcaktues.


Tags: , , ,