Raporte
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o (English) dldp Evaluation Report on SDPeMTBP feb 2014

Sorry, this entry is only available in English.

[Lexo më shumë]
doc 3/05/2014 Tags: ,
o Raport Vleresimi tematik per PSZHePBA

  Ky raport është rezultati i një vlerësimi tematik të arritjeve të dldp-së në lidhje me aktivitetet e programuara në mbështetje të Planifikimit Strategjik dhe Planifikimit Buxhetor Afatmesëm (PSZH/PBA) bazuar në monitorimin e disa indikatorëve. Metodologjia e vlerësimit kombinon rishikimin e dokumenteve dhe studimeve të prodhuara gjatë programit dhe intervista dhe anketa mbi pyetësorë me […]

[Lexo më shumë]
pdf 4/16/2013 Tags: ,
o (English) SDPeMTBP – Review and Outlook

Sorry, this entry is only available in English.

[Lexo më shumë]
doc 4/23/2013 Tags: ,