Dokumente për Politika
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o [Lexo më shumë] pdf 08/05/2015 Tags: , ,
o [Lexo më shumë] pdf 08/05/2014 Tags: , ,
o (English) Revenue Predictability and Sustainability of Local Governments in Albania

Sorry, this entry is only available in English.

[Lexo më shumë]
doc 2/12/2014 Tags: , ,