e-Diskutime (permbledhje)
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o Kontributi i DLDP për Strategjinë Decentralizimit” (diskutime me ekspertët)

Financat lokale dhe buxhetimi (Standardet PFM): Parashikimi i të ardhurave dhe qëndrueshmëria e qeverisjen vendore në Shqipëri (analiza dhe rekomandime), si një kontribut për planin e veprimit / masave në identifikimin e masave të decentralizimit fiskal dhe buxhetimit .

[Lexo më shumë]
pdf 19/06/2014 Tags: ,
o KONSIDERATA DHE SUGJERIME PER STRATEGJINE E DECENTRALIZIMIT NGA PIKPAMJA E DFP ( DREJTIMI I FINANCAVE PUBLIKE)

Prezantim për kontributin e DLDP-së për Grupin e Punës për rishikimin e Strategjisë së decentralizimit, prezantuar në Workshopin me PLGP dhe institucionin e Ministrit të Shtetit për Çështjet e Qeverisjes Vendore.

[Lexo më shumë]
pdf 16/06/2014 Tags: , , ,
o Workshop permbledhje

Workshop me ekspertë të buxhetit dhe të ardhurave në NJQV

[Lexo më shumë]
pdf 5/16/2014