Tag Archives: Qeverisje qendrore

150930 – Raport mbi draftin e ligjit te ri organik te QV -shërbimet

Qëllimi i kësaj analize është të shqyrtojë draft ligjin “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” të propozuar nga Miinstria për Çështjet Vendore, përsa i përket funksionit të shërbimeve publike, sektori i menaxhimit të mbetjeve. Në këtë analizë bëhet një paraqitje e risive të përgjithshme të ligjit (si kuadër ligjor), të cilat marrin rëndësi në […]