[indeed_popups id=1]
Projektligji për vetëqeverisjen vendore
Emri i dokumentit: Projektligji për vetëqeverisjen vendore
Përshkrimi:

Ky ligj rregullon organizimin dhe funksionimin e njësive të vetëqeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë, si dhe përcakton funksionet, kompetencat, të drejtat dhe detyrat e tyre e të organeve përkatëse.


Tags: , , , , , ,