Tag Archives: Menaxhimi i Mbetjeve

MODUL TRAJNIMI PËR SHËRBIMET BAZUAR NË PERFORMANCË MENAXHIMI I MBETJEVE TE NGURTA NË NIVEL VENDOR

Ky modul është zhvilluar për të konsoliduar nismat e ndërmarra nga disa projekte gjatë 15 viteve të fundit dhe vizionit të fundit të qeverisë shqiptare, që më së fundi të vërë në veprim dijet e grumbulluara në shërbimin e rishikimit. Manuali është i fokusuar vetëm në shërbimet e menaxhimit të mbetjeve. Ky manual ndërtohet mbi […]

Shërbimi në Zonat e Varfëra

Ofrimi shërbimit për zonat e varfëra në Malësinë e Madhe dhe Pukë Menaxhimi i mbetjeve të ngurta ka filluar të konsiderohet si nje praktikë e domosdoshme në zonat rurale. Banorët e zonave rurale duhet të kenë angazhimin maksimal në mënyrë që të sigurojnë rrugë të pastra dhe një mjedis rural të shëndetshëm. Në Bashkinë e […]

Funksionet në raport me standartet e shërbimeve

“Kontributi i DLDP për Strategjinë Decentralizimit” (diskutime me ekspertët) Sesioni I: Funksionet në raport me standartet e shërbimeve. Ekspertë: Arben Kopliku, Eduard Cani, Blendi Bushati, Elvin Hoxha i. Menaxhimi i Mbetjeve ii. Zonat Funksionale iii. Analiza e Funksioneve