Tag Archives: funksion

Analiza e Sherbimeve ne NjQV

Ky raport prezanton rezultatinparapraktë punës për përgatitjen e një modeli për zyrat e integruara me një ndalesëpër ofrimin e shërbimit në njësitë e qeverisjes vendore pas hyrjes në fuqi të ndarjes së re administrative territoriale në Republikën e Shqipërsisë. Raporti përmbyll fazën e dytë të aktiviteteve me dokumentimin e rrjedhës së punës për ofrimin e […]