Dokumente për Politika
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o Impakti i Integrimit Europian në Njësitë e Qeverisjes Vendore në Shqipëri

[indeed_popups id=1]Mungesa e bashkëpunimit të ndërsjelltë ndërmjet pushtetit vendor dhe pushtetit qendror ka sjellë edhe kufizimin e mundësive të aftësimit dhe përfitimit të njësive të qeverisjes vendore nga fondet e BE-së. Eskperiencat dhe historitë e suksesshme që NJQV-të kanë në bashkëpunimin dhe përfitimin e asistencës teknike të programeve të zhvillimit nga OJF dhe donatorë që […]

[Lexo më shumë]
pdf 03/06/2014 Tags: , ,