Tag Archives: Vlerësim i performancës fiskale

Paketa Fiskale Vau i Dejes 2013

Ky dokument ka për qëllim të ofrojë një vlerësim të plotë të kuadrit fiskal në Bashkinë Vau i Dejës. Përmes këtij vlerësimi synohet të ofrohet një platformë gjetjesh dhe rekomandimesh mbi përmirësimin e kuadrit fiskal vendor duke depërtuar jo vetëm në aspekte të lidhura me nivelin dhe mënyrën e taksimit të subjekteve taksapaguese por, duke […]