Tag Archives: Profili i Bashkisë

PBA Rubik 2012

Në vijim të punës sonë të përbashkët për konsolidimin e mëtejshëm të arritjeve të Bashkisë Rubik, ju paraqes projektin e buxhetit afatmesëm 2013-2015 dhe buxhetin  për vitin 2013. Buxhetimi me pjesëmarrje, është konsoliduar në vitet në vijim dhe pasuruar gjatë dy viteve të fundit me dëgjesat publike si dhe në kuadër të rritjes dhe përmirësimit […]