[indeed_popups id=1]
PBA Rubik 2012
Emri i dokumentit: PBA Rubik 2012
Përshkrimi:

Në vijim të punës sonë të përbashkët për konsolidimin e mëtejshëm të arritjeve të Bashkisë Rubik, ju paraqes projektin e buxhetit afatmesëm 2013-2015 dhe buxhetin  për vitin 2013.

Buxhetimi me pjesëmarrje, është konsoliduar në vitet në vijim dhe pasuruar gjatë dy viteve të fundit me dëgjesat publike si dhe në kuadër të rritjes dhe përmirësimit të vazhdueshëm të informimit dhe komunikimit me publikun, jo vetëm të komunitetit vendas së kësaj Bashki, por dhe më gjerë në nivel rajonal dhe kombëtar, Bashkia e Rubikut ka ndërmarrë nismën për lançimin e një siti në internet (www.BashkiaRubik.com) si një mjet për njohjen e kësaj bashkie dhe komunikimin me banorët e saj.


Tags: ,