Tag Archives: Planin Strategjik të Zhvillimit

PBA Puke 2012

Si kontribuesi kryesor në buxhetin vendor dhe në strukturën ekonomike të qytetit tonë, aktiviteti tregtar mbart në vetvete faktorë të cilët kanë ndikuar negativisht, veçanërisht dy vitet e fundit 2011 – 2012. Si ish pjesë e të vetmit korridor Shkodër – Pukë – Kukës – Kosovë, qyteti ynë tashmë do të duhet të ripozicionohet në […]