Tag Archives: Përfshirja sociale

PSZH Balldren 2012

Hartimi i Planit Strategjik të  Zhvillimit Vendor për Komunën Balldre, i paraqitur në këtë dokument, është përgatitur në kuadër të Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Lokal (dldp) në Qarkun e Shkodrës dhe Lezhës. Synimi kryesor i dldp-së është përmirësimi i qeverisjes qendrore në Rajonin e Shkodrës dhe Lezhës, duke u fokusuar në përmirësimin e të […]