Tag Archives: Ndarjen e Mbetjeve te Riciklueshme

PLANI PER MENAXHIMIN E QENDRES SE NDARJES TE MBETJEVE TE RICIKLUESHME (QNMR)

Plani per menaxhimin e Qendres se Ndarjes se Mbetjeve te Ricilueshme eshte pergatitur si pjese integrale e Planit per Menaxhimin e Mbetjeve ne Bashkine Lezhe. Bashkia do te ndertoje dhe do te beje operacionale Qendren per Ndarjen e Mbetjeve te Riciklueshme(QNMR). Destinacioni i QNMR eshte sherbimi per ndarjen dhe selektimin e mbetjeve te riciklueshme, te […]