[indeed_popups id=1]
PLANI PER MENAXHIMIN E QENDRES SE NDARJES TE MBETJEVE TE RICIKLUESHME (QNMR)
Emri i dokumentit: PLANI PER MENAXHIMIN E QENDRES SE NDARJES TE MBETJEVE TE RICIKLUESHME (QNMR)
Përshkrimi:

Plani per menaxhimin e Qendres se Ndarjes se Mbetjeve te Ricilueshme eshte pergatitur si pjese integrale e Planit per Menaxhimin e Mbetjeve ne Bashkine Lezhe.

Bashkia do te ndertoje dhe do te beje operacionale Qendren per Ndarjen e Mbetjeve te Riciklueshme(QNMR). Destinacioni i QNMR eshte sherbimi per ndarjen dhe selektimin e mbetjeve te riciklueshme, te cilat do te grumbullohen nepermjet Sistemit te Mbledhjes se Diferencuar (SMD) te mbetjeve ne qytet. Per kete qellim bashkia ka destinuar objektin e emertuar “Reparti i Tharjes i Ndermarrjes Ushqimore”, prone e saj, i cili ndodhet ne zonen e vjeter industriale te qytetit. Objekti ka nje siperfaqe prej rreth 500 m2 nga te cilat rreth 280 m2 jane ndertese dhe truall nen te, si dhe rreth 220 m2 toke te lire finksionale e destinuar per qellimet e aktivitetit.


Tags: ,