Tag Archives: MBLEDHJA E INERTEVE DHE PLEHRAVE VOLUMINOZË

Pergatitja e dokumenteve te tenderit per Bashkine Shkoder

IC Albania dhe CSD  konfirmojne se e ka ekzekutuar dhe zhvilluar mandatin e vet ashtu si është kërkuar, që rezultatet dhe përfundimet janë të bazuara mbi statusin aktual të njohurive siç përshkruhet në raport dhe që këto kanë qenë të zhvilluara në përputhje me parimet përgjithësisht të pranuara të fushës relevante dhe me njohuritë më […]