Tag Archives: local taxes and tariffs

Komuna Velipoje Paketa Fiskale 2014-2016

Ritja e kapaciteteve financiare edhe pse të kufizuara perbeën një nga nga sfidat e komunës e ballafaquar me kërkesat dhe nevojat e komunitetit të cilat janë vazhdimisht në rritje. planifikim dhe mobilizim i kujdesshëm i fondeve do të vihet në zbatim te ritjes investimeve e sherbimeve publike të nevojshme për komunën dhe komunitetin vendas.