Tag Archives: Ligji organik

Kontributi i DLDP për Strategjinë Decentralizimit” (diskutime me ekspertët)

Forcimi i statusit të administratës vendore dhe ngritja e standardeve profesionale për trajnimin dhe krijimin e politikave të bashkimit me Strategjinë e Reformës së Administratës Publike 2014-2020 përmes procesit të decentralizimit