Tag Archives: - Lidhja me Planin Strategjik të Zhvillimit Vendor të rishikuar

PBA Vau i Dejes 2012

Prezantimi i programit buxhetor afatmesëm tashmë është bërë një praktikë e konsoliduar. U bënë disa vite që ne së bashku kontribuojmë në hartimin dhe zbatimin e instrumenteve të cilat nxisin dhe stimulojnë përmirësimin e kushteve ekonomike, sociale, kulturore dhe arsimore përmes mirëmanaxhimit të aktivitetit tonë ekonomik dhe administrativ. Programi buxhetor afatmesëm të cilin ne prezantojmë, […]