[indeed_popups id=1]
PBA Vau i Dejes 2012
Emri i dokumentit: PBA Vau i Dejes 2012
Përshkrimi:

Prezantimi i programit buxhetor afatmesëm tashmë është bërë një praktikë e konsoliduar. U bënë disa vite që ne së bashku kontribuojmë në hartimin dhe zbatimin e instrumenteve të cilat nxisin dhe stimulojnë përmirësimin e kushteve ekonomike, sociale, kulturore dhe arsimore përmes mirëmanaxhimit të aktivitetit tonë ekonomik dhe administrativ. Programi buxhetor afatmesëm të cilin ne prezantojmë, nuk bën asgjë më tepër se alokimi i të gjithë prioriteteve të identifikuara në procesin e rishikimit të Planit Strategjik të Zhvillimit Vendor por jo vetëm, ai mbart të gjithë prioritetet e komunitetit tonë të evidentuara në të gjithë takimet e organizuara në të gjithë njësitë administrative të Bashkisë sonë.


Tags: , ,