Tag Archives: European Union

Strategjia Për Menaxhimin e Financave Publike 2014 – 2020

Strategjia për Menaxhimin e Financave Publike 2014-2020, është fryt i bashkëpunimit të suksesshëm mes Ministrisë së Financave, institucioneve partnere kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe shoqërisë civile, aktive në fushën e financave publike. Ky dokument, bart një rëndësi të dyfishtë, pasi jo vetëm përcakton rrugën për rivendosjen e financave publike në trajektoren e qëndrueshmërisë afatgjatë, duke krijuar […]