Tag Archives: e-QEVERISE

QEVERIA ELEKTRONIKE NË NIVEL VENDOR reforma më transformuese drejt qeverisë së mirë vendore

Qëllimi i këtij dokumenti është të nxisë politikbërje dhe legjislacion në nivel kombëtar dhe vendor për dixhitalizimin e qeverisë vendore, si dhe të nxisë ndërtimin e një platfome efektive ndërveprimi dhe bashkëpunimi mes qeverisë vendore, përfituesve të shërbimeve, agjencive qevertare dhe aktorëve privatë TIK për të mundësuar krijimin e bazave të një reforme të qëndrueshme […]