[indeed_popups id=1]
rPSZHePBA VELIPOJA 2012
Emri i dokumentit: rPSZHePBA VELIPOJA 2012
Përshkrimi:

Rishikimi i Planit Strategjik i Komunës Velipojë i paraqitur në këtë dokument, është përgatitur në kuadër fazës së dytë të asistencës së Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Lokal (dldp), i cili zbatohet në Qarkun e Lezhës dhe Shkodrës me mbështetjen e Intercooperation në Shqipëri, financuar nga Agjencisa Zviceriane për Zhvillim. Synimi kryesor i Programit është përmirësimi i qeverisjes vendore, duke u fokusuar në përmirësimin e të gjithë komponentëve të qeverisjes, menaxhimit dhe administrimit të infrastrukturave, shërbimeve, transparencën me publikun, duke mbështetur procesin e decentralizimit si dhe zhvillimit të qëndrueshëm.


Tags: , ,