[indeed_popups id=1]
WSH dt 25 – draftligji i ri organik i QV-Gender
Emri i dokumentit: WSH dt 25 – draftligji i ri organik i QV-Gender
Përshkrimi:
  • Sanksionimi i realiteteve të reja demografike sociale, politike, institucionale, administrative ekonomike etj.

  • Rritja e rolit të aktorëve vendorë.
  • Faktor nxitës për gjenerimin e të tjera ndryshimeve.
  • Sa i ndikon apo duhet t’i ndikojë ky instrument ligjor raportet gjinore?
  • Progresi në këto 15 vjet në legjislacionin për barazinë gjinore dhe mundësite e barabarta.

  • Tags: , ,