Best Practises
File Sybmol File Name Description Type Date Tags
o (Shqip) Bashkia Shijak: PBA, Buxheti dhe Paketa fiskale

PAKETA  FISKALE  2018-2020 “Për një qeverisje vendore që synon të rrisë kapacitetet fiskale dhe administrative për realizimin e funksioneve në përgjegjësinë e saj”

[Read More]
word, excel 31/12/2017 Tags: , ,
o (Shqip) Bashkia Kukës: PBA, Buxheti dhe Paketa fiskale

Vizioni ynë, për një territor bashkiak të integruar, parashikon planifikim dhe investime që krijojnë mundësi për një zhvillim të qëndrueshëm të balancuar për të gjithë territorin, duke mbrojtur burimet natyrore. Kjo qasje bazohet në përforcimin e identitetit të secilës zonë të Bashkisë, duke pasur parasysh burimet natyrore, profilin ekonomik dhe produktet, shtrirjen e shërbimeve dhe […]

[Read More]
word, excel 31/12/2017 Tags: , , ,
o (Shqip) Bashkia Durrës: PBA, Buxheti dhe Paketa fiskale

Projekt-buxheti 2018-2020, ka si synim që te kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, social dhe territorial te bashkise dhe te ofroje per qytetaret sherbime me te mira. Kete vit bashkia u asistua nga eksperte te ISB(Instituti i Studimeve Bashkekohore), mbeshtetur nga Dldp, qe lehtesuan procesin e pergatitjes se PBA ne funksion te kerkesave te reja […]

[Read More]
word, excel 31/12/2017 Tags: , , ,
o (Shqip) Bashkia Diber: PBA, Buxheti dhe Paketa fiskale

Në vijim të miratimit dhe të zbatimit të reformës administrative – territoriale me ligjin nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo – territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, Bashkia Dibër reflekton një mori vlerash dhe pasurish natyrore, kulturore, historike, dhe ekonomike. Bashkia Dibër (pjesë e Qarkut Dibër) kufizohet në veri me Bashkinë e […]

[Read More]
word, excel 31/12/2017 Tags: , ,
o SDPeMTBP BUSHAT 2012

The development of 2013-2015 Medium-term Budget Program follows a full budgeting cycle according to the legal requirements sets out by the Ministry of Finance on Medium-term Budget Program preparation. As an “added value” the harmonization of the Strategic Development Plan to Medium-term Budget Program will increase the efficiency in resources allocation in order to meet […]

[Read More]
Word 3/05/2014 Tags: ,
o Velipoja Municipality Fiscal Package 2014-2016

Velipoja Municipality Fiscal Package 2014-2016 Financial resources of Velipoja Municipality are composed of revenues from local taxes and tariffs, assets of the Municipality, donations, revenues from unconditional transfers and conditional transfers, which funds are not reported in the municipality’s budget. Notwithstanding legal changes finalized until 2013, Velipoja Municipality has constantly strengthened its administrative capacities by […]

[Read More]
Word 3/05/2014 Tags: , , , ,
o (Shqip) rPBA dhe Paketa fiskale Bushat 2013

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
Word, Pdf, Excel, Powerpoint 11/07/2013 Tags: ,
o (Shqip) PBA Kallmet 2013-2015

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
word, excel, pdf 1/28/2013 Tags: , ,
o (Shqip) PBA Dajc BB 2012

Sorry, this entry is only available in Shqip.

[Read More]
word, excel, pdf 12/22/2012 Tags: ,
o FPT

The FPT is designed to support the elaboration of financial plans in Albanian Local Government Units. It covers a planning period of three years and includes the outturn for last year and the budget for the current year. The financial plan is part of the Medium-Term Budget Program. The FPT requires Microsoft Excel 2007 or […]

[Read More]
doc, excel, pdf 3/21/2013 Tags: , ,
o eMTBP short VELIPOJE

Drafting the Medium-Term Budget Program (MTBP) is a legal obligation for all Local Government Units. This program is based upon law no. 9936, dated 26.06.2008 “On the management of the budget system in the Republic of Albania” and on Ministry’s regulations, such as Regulation No.8, dated 29.03.2012 “On the standard procedures of the MTBP drafting” […]

[Read More]
doc 3/27/2013 Tags: ,
o eMTBP MTBP short KALLMET

Drafting the Medium-Term Budget Program (MTBP) is a legal obligation for all Local Government Units. This program is based upon law no. 9936, dated 26.06.2008 “On the management of the budget system in the Republic of Albania” and on Ministry’s regulations, such as Regulation No.8, dated 29.03.2012 “On the standard procedures of the MTBP drafting” […]

[Read More]
doc, excel 3/21/2013 Tags: ,
o eMTBP MTBP short DAJC

The 2013-2015 Medium-term Budget Program (MBP) introduces a set of economic-financial indicators with a particular focus in guiding budgetary funds for producing tangible products. In the legislative aspect, the Medium-term Budget Program with its components is developed according to applied legislation on management of budgetary system, unconditional transfer, local and central fiscal framework, and destination […]

[Read More]
Word 3/06/2013 Tags: , ,