Praktikat më të mira
Simboli Titulli i Dokumentit Përshkrimi Tipi Data Fjalë kyçe
o Strategjia dhe plani i veprimit per sherbimin e vizitorit Komuna Velipoje

Përgatitja e Strategjisë së Informacionit për Vizitorin për Velipojën ka marrë nismën nga nevoja për të adresuar rritjen e vazhdueshme të vizitorëve dhe larminë e madhe të shërbimeve që ofrohen dhe mund të ofrohen në këtë zonë. Në frymën e re të zhvillimeve në komunë, nevoja për të nxjerrë në pah vlerat e ndryshme të […]

[Lexo më shumë]
Pdf 10/09/2013
o Strategjia dhe plani i veprimit per sherbimin e vizitorit Komuna Shengjin

Përgatitja e Strategjisë së Informacionit për Vizitorin për Shëngjinin ka marrë nismën nga nevoja për të adresuar rritjen e vazhdueshme të vizitorëve në Shëngjin. Në frymën e re të zhvillimeve në komunë, nevoja për të nxjerrë në pah vlerat e ndryshme të saj, që nga ato natyrore dhe njerëzore, si dhe mungesa totale e informacionit […]

[Lexo më shumë]
Pdf 10/09/2013