Tag Archives: shërbimi i zjarrfikësve

WSH dt 25 – draftligji i ri organik i QV-SherbimetPublike-Mbetjet

….referenca më e rëndësishme për ndryshimet në legjislacionin sektorial dhe aktet nënligjore. Projektligji i ri organik rishikon në themel bazën e funksioneve dhe kompetencave aktuale duke shtuar dhe funksionet e reja në kuadrin e thellimit të decentralizimit dhe politikave të reja në këtë fushë si psh. bujqësia, funksioni i ujitjes dhe kullimit, shërbimit të zjarrfikësve, […]