Tag Archives: local strategy

RASTI MË I MIRË STUDIMOR PËR MODULIN 3

Ky rast studimor është hartuar në kuadër të zhvillimit të Moduli 3, Projektit të “Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta”(2012), dldp-2, si punë e përbashkët e Co-Plan, grupit të punës në Bashkine Lezhë dhe Helvetas Swiss Intercooperation Albania. Qëllimi kryesori i studimit është përmirësimi i të ardhurave vendore nga tarifat e manaxhimit të mbetjeve, duke synuar […]