Tag Archives: limiting access

Impakti i integrimit Europian në Njësitë e Qeverisjes Vendore në Shqiperi

Shqipëria dhe BE-ja kane zhvilluar marrëdhënie gjithnjë e më intensive që nga viti 1992, me nënshkrimin e Marrëveshjes së Tregtisë dhe Bashkëpunimit dhe Shjqipëria fitroi të drejtën për të përfituar nga financimi në kuadrin e programit Phare të BE-së. Për më tepër, Shqipëria merr pjesë në Procesin e Stabilizim Asociimit që nga viti 2002. Marrëveshja […]