[indeed_popups id=1]
rPSZHePBA Fushe Arrez 2012
Emri i dokumentit: rPSZHePBA Fushe Arrez 2012
Përshkrimi:

Prezantimi i Programit Buxhetor Afatmesëm tashmë vjen në një tjetër format dhe dimension sa financiar aq edhe strategjik. Konfigurimi i tij përtej kontureve financiare i jep atij rolin e duhur në zbatimin e politikave të zhvillimit ekonomik vendor të parashikuara në Planin Strategjik të  si dhe hap perspektiva të reja zhvillimi për të gjithë komunitetin tonë. Ky dokument është përgatitur në kuadër të projektit “Plani Strategjik & Buxheti dhe Menaxhimi Financiar & Performanca Fiskale” financuar nga programi dldp-II dhe zbatuar nga Co – PLAN (Instituti për Zhvillimin e Habitatit) dhe mëshiron punën e palodhur të një grupi të gjerë specialistësh dhe anëtarësh të komunitetit tonë të cilët prej vitesh janë pjesë e pandarë e ekipit tonë qeverisës.


Tags: , , ,