[indeed_popups id=1]
PSZH Gruemire 2012
Emri i dokumentit: PSZH Gruemire 2012
Përshkrimi:

Plani Strategjik i Zhvillimit të Komunës Gruemirë vjen në një tjetër format, jo vetëm si dokument, por mbi të gjitha si proces. Ndonëse nuk është dokumenti i parë strategjik që hartohet përkomunën, dimensioni që i kemi dhënë procesit, por edhe formati nëpër të cilin ky proces është zhvilluar, ka synuar përshtatjen dhe orientimin e aktivitetit administrativ të Komunës me nevojat dhe vizionin e komunitetit.


Tags: , ,