[indeed_popups id=1]
Ligji për Financat Vendore. Vlerësime për përmbajtjen e tij & Mbështetja e mundshme e dldp
Emri i dokumentit: Ligji për Financat Vendore. Vlerësime për përmbajtjen e tij & Mbështetja e mundshme e dldp
Përshkrimi:

Të ardhurat vendore apo menaxhimi i financave vendore apo të dyja?

Të ardhurat vendore

  • => Vazhdimi logjik i procesit të vazhdueshëm të decentralizimit

  • Menaxhimi i financave vendore

  • => Numri i madh i ligjeve, rregulloreve, direktivave ekzistuese etj.
  • => Nevoja për udhëheqje më konsistente dhe të plotë të MFP në përputhje me standardet ndërkombëtare
  • Ligji me dy seksione:

  • Seksioni A për të ardhurat vendore
  • Seksioni B për menaxhimin e financave vendore

  • Tags: , ,