[indeed_popups id=1]
WSH dt 25 – draftligji i ri organik i QV-financat vendore
Emri i dokumentit: WSH dt 25 – draftligji i ri organik i QV-financat vendore
Përshkrimi:

Parimet e financimit të qeverisjes vendore

  • Të ardhurat nga burimet vendore/ burimet kombëtare
  • Burimet e financimit të qarkut
  • Huamarrja vendore
  • Shpenzimet
  • Buxheti i NJQV-ve
  • Auditimi i Brendshëm dhe i Jashtëm financiar

  • Tags: , ,