Tag Archives: PROJECT FINANCES

Manual praktik për zbatimin e projekteve

Njohuritë bazë që përshkruhen në këtë manual bazohen në materiale që trajtojnë menaxhimin e programeve ndërkufitare brenda vendeve të IPAs dhe atyre evropiane, ndërsa ilustrimet dhe mësimet e nxjerra, nga projektet e zbatuara nga njësitë e qeverisjes vendore, brenda raundit I dhe i II të thirrjeve për propozime të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Shqipëri-Mali i […]