Tag Archives: Ana Malit

Plani Menaxhimit Ana Malit

Përgatitja e Planit të Menaxhimit të Mbetjeve për Komunën Ana e Malit vjen si kërkesë e banorëve të kësaj komune për të përmirësuar gjendjen e mjedisit dhe shëndetit në këtë komunë. Kjo kërkesë ka gjetur mbështetjen e plotë nga administrate vendore, e cila ka bërë përpjekje për të minimizuar ndotjen që është grumbulluar në vite […]