Informacion për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përdoruesit

Përdorimi dhe shpërndarja e informacionit që përmban kjo faqe interneti inkurajohet për sa kohë njihet burimi i këtij informacioni.Të gjitha përmbajtjet , imazhet, projektimet, logot dhe prona të tjera intelektuale që shfaqen në këtë faqe interneti janë pronë e HELVETAS Swiss Intercooperation – Albania / dldp, nëse nuk shprehet ndryshe. Si përdorues, ju jeni i autorizuar për të parë, kopjuar, printuar, dhe shpërndarë dokumente që gjenden në këtë faqe, për aq kohë sa dokumenti përdoret vetëm për qëllime informative, trajnimi dhe çdo kopje të dokumentit ose pjesë të tijj përfshin njoftimin e mëposhtëm autorit:

© HELVETAS Swiss Intercooperation – Albania – dldp ®. All rights reserved. |
Helvetas Albania

Duke hyrë dhe përdorur këtë faqe, ju pranoni që ti përmbaheni legjislacionit shqiptar për të drejtat e autorit dhe të gjitha ligjeve tjera të zbatueshme. Ju mund të hyni në këtë faqe interneti dhe të merrni çdo dokument që përmban njoftimin e HELVETAS Swiss Intercooperation – Albania / dldp për të drejtën e autorit dhe ta shpërndani për qëllime jo komerciale, personale apo arsimore, me kusht që ju të mos e modifikoni dhe të përfshini të drejtat e autorit në shfaqjen dhe përmbajtjen e dokumentit. Mund të jetë e nevojshme që të merret leje nga HELVETAS Swiss Intercooperation – Albania dldpedhe për ato dokumente apo përmbajtje të cilat nuk kanë shënimin e të drejtës së autorit. Ju mund të përmendni ose referoni URL të kësaj faqe pa kufizim.