[indeed_popups id=1]
Propozimi i dldp per Axhenden Dixhitale te Shqiperise 2014-2020
Emri i dokumentit: Propozimi i dldp per Axhenden Dixhitale te Shqiperise 2014-2020
Përshkrimi:

Qeveria vendore (QV) në Shqipëri po zhvillon sjelljen e saj ndaj shoqërisë së informacionit dhe TIK, por qeverisja tradicionale (t–Qev) vijon të jetë dominuese dhe disa hapa prapa nga e–Qeverisjes në nivel qendror. Politikat dhe objektivat kombëtare në kuadër të Strategjisë për Shoqërinë e Informacionit kanë qenë modeste për qeverisjen vendore, ndërkohë që ka vënde të cilat kanë aplikuar strategji të veçanta për e–qeveri vendore.


Tags: , , , , , ,