[indeed_popups id=1]
Parashikueshmëria e të Ardhurave dhe Qëndrueshmëria e Qeverisjes Vendore në Shqipëri
Emri i dokumentit: Parashikueshmëria e të Ardhurave dhe Qëndrueshmëria e Qeverisjes Vendore në Shqipëri
Përshkrimi:

Termat e referencës për këtë raport përshkruajnë në detaje strukturën e dëshiruar të raportit dhe të dhënat e referencës që duhet të konsiderohen dhe analizohen. Qëllimi i këtij raporti është të shqyrtoj parashikueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e të ardhurave të qeverisjes vendore në Shqipëri, të identifikoj modelet e shpërndarjes së të ardhurave dhe ndikimet e mundshme të ndryshimeve strukturore në sistemin e taksave ndërqeveritare.


Tags: , ,