[indeed_popups id=1]
Modulet 4
Emri i dokumentit: Modulet 4
Përshkrimi:

Training module 4

Organizimi i shërbimeve, aspektet institucionale, rregullatore, informuese dhe monitoruese të manaxhimit te mbetjeve

Organizimi i shërbimeve të pastrimit dhe manaxhimit të mbetjeve është një nga funksionet kryesore të njësive të qeverisjes vendore. Përveç tyre, në sektorin e manaxhimit të mbetjeve përfshihennjë numër aktorësh të ndryshëm, si autoritete shtetërore, institucione në nivel kombëtar, rajonal dhe vendor, publiku, biznesi dhe industria, sektori privat, bankat, etj.


Tags: ,