[indeed_popups id=1]
Modulet 2
Emri i dokumentit: Modulet 2
Përshkrimi:

Training module 2

“MINIMIZIMI I MBETJEVE TE NGURTA”

Minimizimi i mbetjeve përfaqëson një tërësi përqasjesh, metodash, aktivitetesh dhe procesesh, që kanë si qëllim reduktimin e volumit të mbetjeve të destinuara për trajnimin final. Siç rekomandojnë të gjithë dokumentat strategjikë si dhe direktivat e BE-së, manaxhimi i mbetjeve duhet të marrë në konsideratë opsionet e mëposhtme, duke filluar nga më shumë i preferuari deri tek ai më pak i preferuari


Tags: ,