[indeed_popups id=1]
Modulet 1
Emri i dokumentit: Modulet 1
Përshkrimi:

Training module 1

“Planifikimi i Grumbullimit, Magazinimit dhe Transportit të Mbetjeve të ngurta urbane”

Grumbullimi i përkohshëm i mbetjeve të ngurta urbane është një element i rëndësishëm i sistemit të manaxhimit të mbetjeve, që merr në konsideratë ë kontenierët ësi dhe makinat teknologjike për të grumbulluar dhe transportuar mbetjetë drejt stacioneve të transferimit apo drejt vendepozitimit final të tyre.


Tags: ,