[indeed_popups id=1]
Bashkia Durrës: PBA, Buxheti dhe Paketa fiskale
Emri i dokumentit: Bashkia Durrës: PBA, Buxheti dhe Paketa fiskale
Përshkrimi:

Projekt-buxheti 2018-2020, ka si synim që te kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, social dhe territorial te bashkise dhe te ofroje per qytetaret sherbime me te mira.

Kete vit bashkia u asistua nga eksperte te ISB(Instituti i Studimeve Bashkekohore), mbeshtetur nga Dldp, qe lehtesuan procesin e pergatitjes se PBA ne funksion te kerkesave te reja ligjore dhe me pjesemarrjen e qytetareve dhe trajtimin e tij ne nje strukture te re lehtesisht te kuptueshme nga aktore te jashtem dhe keshilli i bashkise


Tags: , , ,