[indeed_popups id=1]
Ligji për Financat Vendore
Emri i dokumentit: Ligji për Financat Vendore
Përshkrimi:

Detyra:

  • Përgatitini një modeli të plotë për pjesën e MFP të ligjit për financat vendore; përjashtuar pjesën e të ardhurave
  • Krahasoni modelin me legjislacionin aktual
  • Mblidhni njohuri mbi gjendjen praktikës aktuale vendore të MFP
  • Rezultate aktuale

  • Draft model i bazuar në teorinë e MFP-së, standardet e praktikave të mira ndërkombëtare dhe legjislacionin në vendet e tjera
  • Model i krahasuar me legjislacionin aktual në Shqipëri
  • Raportet nga vlerësimet e shpejta të MFP-së nga 3 bashki (Shkodër, Lezhë, Durrës) dhe vlerësimi i bazuar në studimin nga 53 bashki të kryer nga ekspertët shqiptarë të bashkive

  • Tags: , ,